Top32 “虚构者” MV premiere!

SNH48 Group released the second of three MVs featuring the winners of the 8th General Elections on November 5th, 2021.

Filmed in the city of Xi’an, “虚构者” (“Fiction Being”) features the members in the Top32 group (ranks 17 to 32): Zheng DanNi (Center), Zhu YiXin, Zeng AiJia, Hu XiaoHui, Liu LiFei, Su ShanShan, Sun ZhenNi, Qi Jing, Liu ZengYan, Liu ShuXian, Fang Qi, Li JiaEn, Hong JingWen, You Miao, Wu YuFei, and Jiang Shan.

You can watch the full MV at top of the page.

Previous articleXie Anran in Team U???
Next articleYuan YiQi first solo fan meet